Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe Premiere Pro CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Premiere Pro CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Premiere Pro CC 2019 là một phần mềm chuyên nghiệp để chỉnh sửa biên tập video độ phân giải cao. Premiere Pro CC 2019 cung cấp khả năng chỉnh sửa chất lượng cao về độ phân giải video từ 4K trở lên, với màu 32-bit, cả trong không gian màu RGB và YUV. Chỉnh sửa các mẫu âm thanh, hỗ trợ các trình cắm thêm âm thanh VST (plug-in) và âm thanh 5.1. Kiến trúc trình cắm thêm Premiere Pro cho phép bạn nhập và xuất các tài liệu chứa QuickTime hoặc DirectShow và cũng hỗ trợ một số lượng lớn các định dạng video và âm thanh từ MacOS và Windows.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Intel 6thGen or newer CPU
– Operating system: Microsoft Windows 10 (64-bit) version 1703 or later (required)
– RAM: 16 GB of RAM (32 GB recommended), 4 GB of GPU VRAM
– Hard disk space: Fast internal SSD (recommended) for app installation and cache – plus provisional space for media
– Monitor resolution: 1920 x 1080 or greater display resolution
– Video card: 32-bit video card
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.*
– More system requirements
+ VR system requirements
+ Hardware acceleration system requirements
+ Recommended AMD and NVIDIA video adapters for GPU acceleration


Download

                                                             Link bản Cài đặt đã Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.