Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe Prelude CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Prelude CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Prelude CC 2019 là một ingest video và logging được thiết kế để giúp bạn có được tổ chức, làm việc nhanh hơn, và sắp xếp quá trình sản xuất của bạn. Dễ dàng nhận dạng đoạn phim dựa trên tập tin và chuyển mã sang định dạng bất kỳ gần, và đổi tên clip.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Intel 6thGen or newer CPU
– Operating system: Microsoft Windows 10 (64-bit) version 1703 or later (required)
– RAM: 16 GB of RAM (32 GB recommended), 4 GB of GPU VRAM
– Hard disk space: Fast internal SSD (recommended) for app installation and cache – plus provisional space for media
– Monitor resolution: 1920 x 1080 or greater display resolution
– Hard drive speed: 7200 RPM or faster hard drive (multiple fast disk drives recommended)
– GPU: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated performance
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.
– Other: QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features


Download

                                                             Link bản Cài đặt đã Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.