Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe Photoshop CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Photoshop CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt


Yêu cầu hệ thống
– Bộ xử lý Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64
– Bộ vi xử lý đa lõi 2 GHz hoặc cao hơn
– 2 GB RAM (đề nghị 8 GB)
– 3,1 GB dung lượng ổ cứng
– 1024 x 768 hiển thị (đề nghị 1280 × 800) với color 16-bit
– 512 MB dành riêng cho VRAM (đề nghị 2 GB)
– Hệ thống có khả năng OpenGL 2.0
– Windows 7 SP1 / 10 (Windows 10 Version 1709 or later)


Download

                                                             Link bản cài đặt đã Cr@ck (64bit)
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.