Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe InCopy CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe InCopy CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe InCopy CC 2019 công cụ hỗ trợ các nhà văn, nhà biên tập và thiết kế làm việc cùng nhau trên một tài liệu. Phần mềm cho phép nhiều công tác đóng góp có thể thực hiện cùng lúc mà không sợ ảnh hưởng tới công việc người khác. Có thể nói đây là phần mềm lý tưởng cho người dùng đang vật lộn với các chương trình hỗ trợ làm việc đồng thời và thường xuyên bị mất dữ liệu do viết đè lên.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
– Operating system: Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 or Windows 10 (Không hỗ trợ Windows 10 versions 1507, 1511, and 1607)
– RAM: 4 GB of RAM (16 GB recommended)
– Hard disk space: 3 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices); SSD recommended
– Monitor resolution: 1024 x 768 display (1920 x 1080 recommended)
– Video card: 32-bit video card
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.
– Other: Adobe® Flash® Player 10 software required to export SWF files
– Chu ý: Not supported on Windows 10 versions 1507, 1511, and 1607.


Download

                                                             Link bản Cài đặt đã Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             32bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             64bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.