Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe Dreamweaver CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Dreamweaver CC 2019 Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Dreamweaver CC 2019 là một trong những trình hỗ trợ người dùng thiết kế web trên hệ điều hành windows, chương trình cung cấp các tính năng tùy chọn khác nhau để có thể dễ dàng thiết kế web dạng html, php… hỗ trợ người dùng tạo các tạo JavaScript, CSS, hay thực hiện thao tác kết nối với các cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Processor: Intel® Core 2 or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor.
– Operating system: Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, or Windows 10 Creators Update version 1703 (build 10.0.15063) or later.
– RAM: 2 GB of RAM (4 GB recommended).
– Hard disk space: 2 GB of available hard-disk space for installation; additional free space (approximately 2 GB) required during installation. Dreamweaver cannot be installed on removable flash storage devices.
– Monitor resolution: 1280×1024 display with 16-bit video card.
– Internet: Internet connection and registration are necessary for required software activation, validation of subscriptions, and access to online services.


Download

                                                             Link bản Cài đặt đã Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             32bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             64bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.