Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, November 16, 2018

Adobe Dimension CC 2019 Hương dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Dimension CC 2019 Hương dẫn Cài đặt và Kích hoạt

Adobe Dimension CC 2019 cung cấp cho các nhà thiết kế các công cụ cần thiết để kết hợp hình ảnh 2D và 3D với nhau mà không cần nghiên cứu những ứng dụng đặc biệt phức tạp và chuyên biệt. Dimension giữ mọi thứ đơn giản nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để cho phép các nhà thiết kế tạo ra những hình ảnh siêu thực cho bao bì, ảnh chụp sản phẩm và nhu cầu xây dựng thương hiệu.

Yêu cầu cấu hình cài đặt
– Operating System: Windows 10 Anniversary Update (64-bit) – version 1607 (build 10.0.14393) or later
– Processor: Intel Core i5 (2011 or newer), Intel Xeon (2011 or newer), AMD A8 or A10, or AMD Ryzen
– Memory: 8 GB OF RAM or more
– Graphics card: Geforce GTX 770, Intel Iris Pro Graphics 580 or 6200, or equivalent
– Video memory: 512 MB of dedicated VRAM
– OpenGL: OpenGL 3.2 capable system
– Hard disk space: 2.5 GB available
– Display: 1024 x 768 or 1280 x 800 display


Download

                                                             Link bản Cài đặt đã Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link File Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2


Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.