Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, October 9, 2018

Microsoft Office Compatibility Pack 4 – Xem file Docx, Pptx và Xlsx trên Office 2003

Microsoft Office Compatibility Pack 4 – Xem file Docx, Pptx và Xlsx trên Office 2003 

Microsoft Office Compatibility Pack cho phép bạn mở và xem file tài liệu Docx, Pptx và Xlsx trên Office 2003 mà không cần cài đặt bộ ứng dụng văn phòng phiên bản mới hơn. Phần mềm này cũng cung cấp các công cụ chỉnh sửa các các tài liệu này, giữ nguyên định dạng, font chữ, màu sắc và cách bố cục văn bản so với phiên bản gốc…

Tính năng chính của Office Compatibility Pack
– Hỗ trợ các file văn bản khác nhau
– Hỗ trợ sao lưu chỉnh sửa các văn bản MS Office 2007
– Làm việc với các phiên bản Microsoft Office 2003 trở về trước
– Dễ cài đặt và sử dụng, gỡ bỏ
– Thông báo lỗi
-Tự động cập nhật phiên bản mới


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.