Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, October 4, 2018

Download µTorrent 3.5 Full – Hỗ trợ download

Download µTorrent 3.5 Full – Hỗ trợ download

uTorrent là ứng dụng chia sẻ file qua giao thức mạng ngang hàng P2P nhanh chóng và an toàn, cho phép bạn upload và download file trong môi trường an toàn, tốc độ cao. uTorrent tối ưu hóa băng thông và giảm tình trạng quá tải, đồng thời hiển thị tình trạng chia sẻ dữ liệu qua biểu đồ thống kê để người dùng tiện theo dõi.

Các tính năng chính
– Mô hình tải file miễn phí.
– Hiển thị tình trạng chia sẻ dữ liệu qua biểu đồ thống kê.
– Phân mảnh dữ liệu trong quá trình tải File từ người dùng.
– Cho phép người dùng lựa chọn mô hình sử dụng.
– Bảo vệ bản quyền.


Download

                                                             Link bản cài đặt + Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.