Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 3, 2018

Download SRS Audio Sandbox Full – Chỉnh sửa âm thanh

Download SRS Audio Sandbox Full – Chỉnh sửa âm thanh

SRS Audio Sandbox là phần mềm chỉnh sửa âm thanh mạnh mẽ, với khả năng cải thiện chất lượng âm thanh của bản nhạc, với khả năng giả lập âm thanh vòm, tăng chất lượng âm thanh trầm, tối ưu và lập lại các âm thanh bổng, mang lại một bản nhạc được chỉnh sửa tối ưu nhất, để tạo ra bản nhạc với chất lượng tốt nhất.

Những tính năng chính của SRS Audio Sandbox
– Chỉnh sửa âm thanh theo ý muốn
– Giao diện thân thiên
– Thay đổi các thông số âm thanh


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.