Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, October 4, 2018

Download Soni Typing Tutor 2.1.32 Full – Luyện gõ bàn phím 10 ngón

Download Soni Typing Tutor 2.1.32 Full – Luyện gõ bàn phím 10 ngón

Soni Typing Tutor là chương trình có khả năng đánh giá và cải thiện tốc độ đánh máy của người dùng, không chỉ mang đến những bài kiểm tra phong phú mà còn có hàng loạt bài học với hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Hindi trong giao diện người dùng tối giản.

Các tính năng chính của Soni Typing Tutor
– Đánh giá và cải thiện kỹ năng, tốc độ đánh máy.
– Hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hindi.
– Luyện tập qua bài tập và bài kiểm tra kỹ năng.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.