Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Resource Hacker – Sửa file exe, file cấu trúc trên windows

Download Resource Hacker – Sửa file exe, file cấu trúc trên windows

Resource Hacker cho phép người dùng thay đổi cách sử dụng Windows theo phong cách riêng của mình với khả năng giải mã và chỉnh sửa các File cấu trúc dạng Portable Executable ở nhiều định dạng khác nhau. Phần mềm này còn hỗ trợ tạo một bản sao tự động của File gốc để có thể khôi phục lại khi cần.

Các tính năng chính của Resource Hacker
– Thay đổi các thành phần của File cấu trúc hệ thống
– Xem các thành phần của tập tin
– Giải mã và thêm bớt nội dung của cấu trúc File
– Tạo bản sao của File gốc
– Tạo phong cách làm việc mới cho Windows


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.