Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Perfect Keylogger 1.97 Full – Giám sát máy tính, ghi lại thao tác bàn phím

Download Perfect Keylogger 1.97 Full – Giám sát máy tính, ghi lại thao tác bàn phím

Perfect Keylogger cung cấp cho người dùng khả năng lén lút ghi lại và báo cáo tất cả những thao tác bạn đã thực hiện trên máy tính như: nhập văn bản, truy cập trang web, đăng nhập email, trò chuyện với bạn bè, lưu lại mật khẩu, những ứng dụng khác được sử dụng trên máy tính mà không bị người dùng phát hiện.

Tính năng chính của Perfect Keylogger
– Giám sát trực quan các hoạt động của máy tính
– Tổng hợp và gửi báo cáo các thao tác về email
– Gửi thông báo theo thời gian đã chọn
– Phát hiện truy cập trái phép
– Chụp phím tắt, mật khẩu và các văn bản vô hình khác
– Tự khởi động cùng Windows


Download

                                                             Perfect Keylogger 1.97
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Perfect Keylogger 1.96
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.