Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download PassMark KeyboardTest 3.2 Full – Kiểm tra lỗi bàn phím

Download PassMark KeyboardTest 3.2 Full – Kiểm tra lỗi bàn phím

KeyboardTest cho phép kiểm tra bàn phím của máy tính để bàn, máy tính xách tay, kiểm tra đèn LED bàn phím… để xem chúng có đang hoạt động tốt hay không. Phần mềm này sẽ nhanh chóng nhận diện loại/hãng bàn phím mà bạn đang dùng, sau đó sử dụng các phương pháp kiểm tra bàn phím và tính năng mô phỏng bàn phím trên màn hình.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.