Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Onekey Ghost 2018v13- Ghost Windows 10,8,7,XP

Download Onekey Ghost 2018v13- Ghost Windows 10,8,7,XP

Onekey Ghost hỗ trợ tạo file Ghost để sao lưu và khôi phục phân vùng máy tính với cách thức hoạt động khá đơn giản, đồng thời Ghost Win tự động vừa tiết kiệm thời gian và hữu ích với những ai không có nhiều hiểu biết về công nghệ. Onekey Ghost cho phép chọn phương thức nén file khi sao lưu, cực kì hữu ích cho việc khôi phục hệ điều hành.

Tính năng
– Sao lưu và phục hồi phân vùng mặc định, nhưng người dùng có thể chọn phân vùng khác.
– Có thể chọn phương thức nén file khi sao lưu.
– Tìm kiếm file ảnh ISO và GHO trong ổ cứng.
– Có thể bỏ qua CRC checksum của file ảnh Ghost khi phục hồi.
– Có thể lựa chọn mặc định thư mục Ghost mới tạo và chọn ẩn hoặc hiện phân vùng cuối cùng.
– Nếu quên mật khẩu file ảnh GHO khi phục hồi thì chỉ cần chọn OK để crack.
– Tìm kiếm và khôi phục file GHO trong tất cả các ổ đĩa dưới môi trường DOS.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.