Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download mHotspot – Tạo điểm phát wifi trên laptop

Download mHotspot – Tạo điểm phát wifi trên laptop

mHotspot sẽ biến máy tính của bạn thành điểm phát sóng Wi-Fi để chia sẻ cho các thiết bị di động và các máy tính xung quanh. Công cụ này có khả năng kết nối tới nhiều thiết bị sử dụng wifi, đặt tên cho mạng và chỉ định quyền truy cập cho bất cứ thiết bị nào mà bạn muốn. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập chế độ bảo mật cho mạng không dây của bạn với mật khẩu bảo mật WPA2 PSK.

Các tính năng chính của mHotspot
– Biến máy tính thành trạm kết nối Wifi
– Hoàn toàn tùy chỉnh tên Hotspot.
– Chia sẻ nhiều loại hình kết nối Internet
– Hỗ trợ nhiều thiết bị truy cập
– Bảo vệ Hotspot không dây bằng mật khẩu
– Tùy chỉnh Hotspot theo yêu cầu của người dùng


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.