Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Memory Cleaner 2.60 – Tối ưu bộ nhớ RAM máy tính

Download Memory Cleaner 2.60 – Tối ưu bộ nhớ RAM máy tính

Memory Cleaner là phần mềm dành cho việc xử lý RAM máy tính với chức năng dọn dẹp, tối ưu bộ nhớ và tăng hiệu suất hoạt động cho máy tính. Ưu điểm của Memory Cleaner là quản lý RAM toàn diện với tất cả các tiến trình, báo cáo quá trình sử dụng tối thiểu, tối đa và trung bình, hoạt động hiệu quả trên các máy có cấu hình yếu và bộ nhớ RAM khiêm tốn.

Tính năng chính
– Tối ưu bộ nhớ RAM máy tính
– Hạ mức dung lượng RAM hệ thống
– Giải phóng bộ nhớ đệm của hệ thống
– Hiển thị chi tiết thông số RAM
– Thiết lập chu kỳ để tự động tối ưu
– Hoạt động ngầm trên hệ thống


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.