Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, October 4, 2018

Download Gigaget – Tăng tốc độ download video

Download Gigaget – Tăng tốc độ download video

Gigaget là phần mềm hỗ trợ download với tốc độ cao, đặc biệt là khi bạn cần tải một file có dung lượng lớn, tốc độ download tài liệu của Gigaget không hề thua kém các phần mềm nổi tiếng có phí trên thị trường ngày nay.

Các tính năng của Gigaget
– Tải về an toàn và miễn phí: Các file tải về bằng Gigaget được đảm bảo tuyệt đối không có phần mềm gián điệp, các chương trình quảng cáo, dễ dử dụng và chương trình quản lí ở chế độ đơn giản
– Tải tập tin lớn với tốc độ cao: Task Manager hỗ trợ tải mạnh mẽ, các file dữ liệu có dung lượng lớn được tải về với tốc độ cực cao, các tập tin tải về dễ dàng được chia sẻ với nhiều người
– Hỗ trợ trình duyệt
– Khắc phục lỗi tải nhanh chóng


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.