Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download GameMaker Studio Master Collection 1.4.1760 Full

Download GameMaker Studio Master Collection 1.4.1760 Full

GameMaker cho phép người dùng tạo ra một trò chơi video đa nền tảng sử dụng kéo và thả hoặc một ngôn ngữ kịch bản được gọi là Game Maker Language , có thể được sử dụng để phát triển trò chơi cao cấp hơn . GameMaker được thiết kế để cho phép các lập trình viên máy tính (người mới) có thể làm cho trò chơi máy tính mà không cần có nhiều kiến thức lập trình bằng cách sử dụng phần mềm này .

GameMaker được thiết kế để cho phép người sử dụng dễ dàng phát triển trò chơi video mà không cần phải học một ngôn ngữ lập trình phức tạp như C + + hay Java thông qua kéo và hệ thống thả, với hy vọng người dùng không quen với lập trình truyền thống tạo ra trò chơi bằng cách tổ chức hiện thị các biểu tượng trên màn hình. Các biểu tượng đại diện cho hành động có thể xảy ra trong trò chơi , chẳng hạn như di chuyển, vẽ cơ bản và điều khiển cấu trúc đơn giản. Nó cũng có thể tùy chỉnh để tạo ra “Action Libraries” bằng cách sử dụng Library Maker…….


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.