Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 31, 2018

Download Game Noah’s Ark Deluxe Full [Portable]

Download Game Noah’s Ark Deluxe Full [Portable]


Trò chơi bao gồm ba chế độ: Hành động, Chiến lược và Câu đố. Trong chế độ Hành động, bạn phải loại bỏ động vật ra khỏi bảng bằng cách chọn hai con vật giống hệt nhau liền kề hoặc có một con đường rõ ràng giữa chúng. Cố gắng chọn các cặp của cùng một con vật cái khác để nhận tiền thưởng kết hợp và mực nước thấp hơn. Nếu mực nước đến hòm trò chơi kết thúc. Trong chế độ Chiến lược, bạn cần phải làm chính xác giống như ở chế độ trước, nhưng ở đây nước tăng lên khi bạn buộc phải từ bỏ một con vật để cứu một con khác, nhưng bạn có thể hạ thấp nó bằng cách tạo tiền thưởng combo. Cuối cùng, trong chế độ Puzzle, bạn cần phải trao đổi hai con vật liền kề để tạo ra các hàng của ba hoặc nhiều hơn và làm cho chúng biến mất khỏi bảng. Khi bạn thực hiện một trận đấu, các loài động vật mới xếp vào bảng và cũng có thể tạo ra các trận đấu. Bạn phải lưu càng nhiều động vật càng tốt trước khi hết giờ. Trong tất cả các chế độ, bạn có ba mức độ khó khăn để lựa chọn.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.