Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 31, 2018

Download Game NingPo MahJong Deluxe Full [Portable]

Download Game NingPo MahJong Deluxe Full [Portable]


Mục tiêu của NingPo MahJong Deluxe là loại bỏ tất cả các ô từ bảng bằng cách tìm các cặp kết hợp ‘gạch tự do’. Một gạch được coi là miễn phí khi không có gạch trên đầu trang của nó và nếu một trong hai cạnh trái hoặc phải là không bị cản trở.
Hai gạch phù hợp nếu chúng có cùng giá trị và phù hợp. Gạch danh dự không có giá trị, nhưng có thể được so khớp với bất kỳ ô nào khác cùng loại.
Trò chơi Mahjong kết thúc khi tất cả các ô được xóa hoặc không có ô xếp kề nào khác.
Một ô miễn phí được vạch ra bởi một hộp màu xanh lá cây khi con trỏ kết thúc. Một gạch bị chặn được oultined bởi một hộp màu đỏ


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.