Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 31, 2018

Download Game Magic Match Full [Portable]

Download Game Magic Match Full [Portable]
Trong suốt cuộc hành trình, bạn sẽ thu thập các thành phần cần thiết của phép thuật. Để thành công, hãy tạo chuỗi gồm 3 mặt hàng giống hệt nhau trở lên. Mức độ khó sẽ liên tục tăng và trong trường hợp bạn không vượt qua được cấp độ, bạn luôn có thể phát lại nó. Nhận điểm ma thuật và sử dụng chúng khi bạn cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, bạn sẽ được đi kèm với một người giúp việc dễ thương Giggles người sẽ không cho phép bạn bị thua lỗ! Hãy sẵn sàng để thưởng thức trò chơi Magic Match!


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.