Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, October 9, 2018

Download Foxit Reader 9.2 + Portable – Đọc, chỉnh sửa file PDF

Download Foxit Reader 9.2 + Portable – Đọc, chỉnh sửa file PDF

Phần mềm Foxit Reader hỗ trợ xem, đọc file PDF trên máy tính, tốc độ xử lý nhanh là ưu điểm của Foxit Reader so với những phần mềm cùng chức năng còn lại, với Foxit Reader, bạn có thể mở nhiều file PDF với nhiều tab cùng lúc, thích hợp cho việc biên soạn, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau.

Tính năng chính của Foxit Reader
– Xem file PDF
– Tạo mới file PDF
– Chia sẻ các file PDF
– Tạo mật khẩu bảo vệ PDF
– Chèn Watermark


Download

                                                             Link bản cài đặt
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.