Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Font VNI – TCVN3 – Unicode – Bộ Font hỗ trợ Tiếng Việt

Download Font VNI – TCVN3 – Unicode – Bộ Font hỗ trợ Tiếng Việt

VNI – TCVN3 – Unicode là 3 bộ font được người Việt thường dùng nhiều nhất, dù máy tính bạn có đang được hỗ trợ bằng công cụ gõ tiếng Việt nào thì vẫn có thể sử dụng được.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.