Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Font Thư Pháp – Font chữ ông đồ

Download Font Thư Pháp – Font chữ ông đồ

Font Thư Pháp hay còn gọi là font chữ ông đồ là những font chữ với nét chữ phá cách, để bạn sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đây là các phông chữ True Type, gõ theo mã VNI nên dễ dàng tương thích với các bộ gõ tiếng Việt trên hệ thống. Đây là hàng trăm bộ font chữ độc đáo để bạn có thể thoải mái lựa chọn.

Các tính năng chính của Font Thư Pháp
– Bộ font chữ thư pháp trên máy tính
– Hàng chục kiểu chữ độc đáo
– Thay đổi kiểu chữ trên các phần mềm soạn thảo thông thường


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.