Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download EasyBCD 2.3 – Thiết lập và chỉnh sửa menu boot

Download EasyBCD 2.3 – Thiết lập và chỉnh sửa menu boot

EasyBCD cho phép bạn tạo Boot Manager,Dual Boot cho Boot Manager, chỉnh sửa file boot.ini một cách dễ dàng, hỗ trợ cho các hệ điều hành trên máy tính.

Tính năng cơ bản của EasyBCD
– Thiết lập menu boot mà không phải chỉnh sửa file boot.ini một cách thủ công
– Có thể điều chỉnh thời gian chờ khởi động
– Hỗ trợ sửa và tái tạo lại các tập tin khởi động
– Hỗ trợ việc tự động cập nhật


Download

                                                             Link bản cài đặt
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.