Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download DesktopCalendar 2.0 – Xem lịch trên máy tính

Download DesktopCalendar 2.0 – Xem lịch trên máy tính

Phần mềm DesktopCalendar hỗ trợ người dùng xem lịch âm dương trên màn hình máy tính. Với DesktopCalendar, bạn có thể biết chính xác hôm nay là ngày, tháng bao nhiêu mà không cần phải xem thời gian cài đặt mặc định của hệ thống. Ngoài ra, phần mềm còn đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn khác như hiển thị các câu ca dao, tục ngữ, những mốc lịch sử quan trọng của thế giới hay tính năng nhắc lịch tự động

Các tính năng chính của DesktopCalendar
– Xem lịch âm dương trên Desktop.
– Tùy chọn vị trí của lịch trên màn hình.
– Tự động đặt lịch báo giờ và ngày tháng.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.