Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Desktop Icon Toy 4.7 Full – Sắp xếp biểu tượng iCon trên màn hình

Download Desktop Icon Toy 4.7 Full – Sắp xếp biểu tượng iCon trên màn hình

Desktop Icon Toy là công cụ tạo các hình dạng khác nhau cùng nhiều hiệu ứng độc đáo cho các biểu tượng trên màn hình máy tính, đồng thời tích hợp nhiều tính năng để quản lý Icon nhằm bảo mật dữ liệu trên Desktop.

Các tính năng chính của Desktop Icon Toy
– Sắp xếp các icon trên màn hình theo nhiều hình dạng khác nhau
– Tạo hiệu ứng độc đáo cho các biểu tượng
– Ẩn hiện Icon
– Khóa Icon
– Thay đổi text, màu nền, màu chữ


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.