Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download BlueStacks 2, 3, 4 Full Offline – Giả lập Android cho máy tính

Download BlueStacks 2, 3, 4 Full Offline – Giả lập Android cho máy tính

Bluestacks là phần mềm giải lập hệ điều hành Android trên PC tốt nhất hiện nay. Bluestacks cho phép bạn chạy các ứng dụng, game của hệ điều hành Android trên PC. Bạn không cần sử dụng thiết bị điện thoại vẫn có thể dùng được ứng dụng di động rất dễ dàng.

Những tính năng chính của BlueStacks
– Hỗ trợ chạy các ứng dụng Android trên hệ điều hành Windows.
– Cài đặt và sử dụng ứng dụng Android trực tiếp không cần cài đặt các cộng cụ hỗ trợ phát triển phần mềm trên Android.
– Hỗ trợ chế độ toàn màn hình.
– Tải và cài đặt các ứng dụng có sẵn trên Internet.


Download

                                                             BlueStacks 2
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             BlueStacks 3
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             BlueStacks 4
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.