Hot

Tìm kiếm Blog này

Thursday, October 4, 2018

Download Babylon Pro Retail Dictionaries, Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection

Download Babylon Pro Retail Dictionaries, Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection

Babylon Pro là công cụ hỗ trợ người dùng tra từ và dịch thuật rất thuận tiện với rất nhiều ngôn ngữ được tích hợp. Công cụ này cung cấp một kho bách khoa về từ và chữ viết, khả năng chuyển đổi các đơn vị tiền tệ, đo lường, thời gian rất thuận tiện và dễ dàng.

Các tính năng chính của Babylon
– Hỗ trợ chế độ dịch nhanh.
– Cho phép bổ sung thêm nguồn tài nguyên vào cơ sở dữ liệu.
– Cung cấp kho từ điển phong phú.
– Hỗ trợ dịch chéo giữa các ngôn ngữ tích hợp.
– Tích hợp tính năng chia động từ theo thì và mẫu câu.
– Cung cấp bảng thuật ngữ được phân loại theo nhiều chủ đề.
– Hỗ trợ chuyển đổi đơn vị tiền tệ, đơn vị đo, và đơn vị thời gian.
– Tích hợp thanh tìm kiếm và đọc từ, thuật ngữ.


Download

                                                             Link Babylon 10.5.0.18
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Babylon Pro NG 11.0.0.27
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Babylon Dictionaries Glossaries Resources Collection
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Babylon Pro Retail Dictionaries
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.