Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Ardamax Keylogger – Giám sát máy tính, theo máy tính khác

Download Ardamax Keylogger – Giám sát máy tính, theo máy tính khác

Ardamax Keylogger là phần mềm dùng cho việc giám sát và ghi lại những hoạt động mà bạn đã làm trên hệ thống máy tính. Nó được xem như một gián điệp vô hình giúp bạn kiểm soát và bảo vệ máy tính ngay cả khi bạn không sử dụng nó.

Các tính năng chính của Ardamax Keylogger
– Giám sát trực quan các hoạt động của máy tính.
– Tổng hợp và gửi báo cáo các thao tác về email.
– Gửi thông báo theo thời gian đã chọn.
– Duy trì bản sao dữ liệu hoạt động trong máy.
– Phát hiện truy cập trái phép.
– Chụp phím tắt, mật khẩu và các văn bản vô hình khác.
– Tự khởi động cùng Windows.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.