Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Anti NetCut 3.0 – Quản lý, chống cắt mạng

Download Anti NetCut 3.0 – Quản lý, chống cắt mạng

Anti NetCut là chương trình giúp người dùng quản lý mạng trên ARP protocol. Đặc biệt Anti NetCut sẽ hiển thị bảng IP-MAC cho phép bạn tùy chỉnh tắt mở kết nối mạng của bất kỳ máy tính nào trong mạng LAN.

Những tính năng chính của công cụ Anti-NetCut
– Quản lý mạng trên ARP protocol.
– Hiện thị lên danh sách IP-MAC của các máy tính trong mạng, chỉ cần chọn máy bạn muốn ngắt kết nối và click Cut Off là được.
– Quản lý tắt / mở mạng trong cùng hệ thống mạng LAN.
– Kiểm tra máy tính của mình có bị ai đó cut kết nối mạng.
– Mở mạng đang bị ngắt kết nối.
– Dễ dàng sử dụng cho mọi người dùng và tương thích với hầu hết các hệ điều hành của Windows.
– Giao diện được thiết kế trực quan và dễ sử dụng.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.