Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Antenna Web Design Studio 6.53 Full – Thiết kế web

Download Antenna Web Design Studio 6.53 Full – Thiết kế web

Antenna Web Design Studio cung cấp các công cụ cho phép bạn thiết kế website một cách nhanh chóng đơn giản.

Các tính năng chính của phần mểm Antenna Web Design Studio
-Định vị chính xác vị trí trên trang web
-Thao tác kéo thả các video, hỉnh ảnh, audio…vào trang web
-Công cụ đồ họa mạnh mẽ
-Thiết kế website hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
-Public website mà không cần đến phần mềm khác
-Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.