Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 31, 2018

Download Amazing Adventures 2 Full – Game tìm kho báu

Download Amazing Adventures 2 Full – Game tìm kho báu
Bạn là một người luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu đang trên đường đi vòng quanh thế giới để tìm những kho tàng đang được ẩn giấu. Bạn đã tìm thấy một mảnh bản đồ và nó sẽ tiết lộ vị trí của lăng mộ Ai Cập cổ. Theo hướng của bảo tàng, bạn phải bắt đầu chuyến phiêu lưu ngay lập tức để xác định ngôi mộ và những kho báu được giấu bên trong. Bạn hãy hoàn tất 20 nhiệm vụ bằng cách tìm những đồ vật bị giấu và phá vỡ những cái bẫy được cài đặt


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.