Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Advanced Installer 15.2 Full – Hỗ trợ đóng gói file cài đặt

Download Advanced Installer 15.2 Full – Hỗ trợ đóng gói file cài đặt

Advanced Installer 15.2 hỗ trợ người dùng đóng gói file cài đặt rất chuyên nghiệp cùng với giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng. Nó có thể cho bạn thoải mái tùy chỉnh giao diện cài đặt. Cũng như các thiết lập nâng cao trên windows cập nhật và cấu hình sản phẩm của bạn một cách an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

Advanced Installer 15.2 cũng cung cấp nhiều tính năng phụ trợ trong các add on cài đặt bổ sung. Một trong những điểm hay của Advanced Installer,đó là file project được lưu dưới định dạng XML, Nó giúp bạn dễ dàng quản lý các phiên bản của phần mềm. Một tính năng khác, đó là bạn có thể thực hiện hầu hết các thao tác từ dòng lệnh, nhờ đó ta có thể tự động đóng gói phần mềm bằng script, điều này khá hữu dụng khi bạn có rất nhiều ứng dụng cần triển khai trên diện rộng.


Download

                                                             Link bản cài đặt + Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.