Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 3, 2018

Download AD Sound Recorder 5.7.2 Full – Phần mềm ghi âm

Download AD Sound Recorder 5.7.2 Full – Phần mềm ghi âm

AD Sound Recorder là một chương trình ghi âm, nó có thể ghi lại âm thanh phát trực tuyến trên internet, âm thanh trong phim và nhạc được chơi bởi những trình chơi nhạc phổ biến nhất hay âm thanh từ bất cứ nguồn nào của card âm thanh.

Các tính năng chính
– Ghi âm và thâu nhạc.
– Hỗ trợ nhiều định dang.
– Chỉnh sửa âm thanh.
– Biết được các thông số của thư mục âm nhạc.


Download

                                                             Link bản cài đặt + C@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.