Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, October 8, 2018

Download Actual Keylogger 3.2 Full – Giám sát hoạt động bàn phím

Download Actual Keylogger 3.2 Full – Giám sát hoạt động bàn phím

Actual Keylogger là bộ công cụ hỗ trợ theo dõi các hoạt động trên bàn phím rất hiệu quả, nó tự động cập nhật tất cả các phím được sử dụng trong thời gian sử dụng máy tính. Đây là ứng dụng rất cần thiết cho quản trị viên hệ thống mạng, phụ huynh muốn quản lý con cái, quản lý cần theo dõi nhân viên…và cũng là sự theo dõi an toàn cho chính máy tính của bạn

Các tính năng chính của phần mềm Actual Keylogger
– Lưu lại tất cả các tổ hợp phím gõ, kể cả tên người dùng và mật khẩu ẩn
– Lưu tất cả các cuộc trò chuyện, trong đó có cuộc trò chuyện msn và Yahoo! Messenger.
– Hoạt động vô hình trên hệ điều hành
– Gửi báo cáo nhật ký bằng file mã hóa
– Báo cáo bằng văn bản thường hoặc dạng HTML
– Không được phát hiện bởi phần mềm chống virus.
– Được bảo vệ bởi mật khẩu an toàn
– Rất dễ sử dụng.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.