Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, October 3, 2018

Download Abelssoft MovieCut 2018 – Cắt sửa video

Download Abelssoft MovieCut 2018 – Cắt sửa video

Chương trình MovieCut từ Abelssoft, sẽ cho phép bạn chỉnh sửa video bằng cách cắt nó thành số phần mong muốn.

Các tính năng chính bao gồm
– Giao diện trực quan.
– Xem trước các thay đổi trong thời gian thực.
– Áp dụng các hiệu ứng khác nhau.
– Xoay và cắt video.
– Tải lên YouTube.
– Thêm âm thanh vào các bản nhạc video.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.