Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, September 21, 2018

Download Wonder Photo Studio 3.02 – Ghép ảnh vào khung hình nghệ thuật

Download Wonder Photo Studio 3.02 – Ghép ảnh vào khung hình nghệ thuật

Wonder Photo Studio là hỗ trợ ghép các bức ảnh trong bộ sưu tập của bạn vào một khung hình nghệ thuật độc đáo để bạn vừa có thể lưu trử, sử dụng chúng như những vật phẩm có giá trị vừa có thể quản lý dễ dàng.

Các tính năng chính của Wonder Photo Studio
– Sắp xếp và tổ chức ảnh vào nhiều khung hình khác nhau
– Cung cấp đa dạng hiệu ứng màu nền
– Hỗ trợ đa định dạng
– Thêm văn bản, chú thích chèn vào ảnh
– Thực hiện xoay, đảo chiều ảnh dễ dàng
– Tốc độ xử lý nhanh


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.