Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, September 10, 2018

Download USB Show 1.0 Khôi phục dữ liệu bị ẩn trên USB

Download USB Show 1.0 Khôi phục dữ liệu bị ẩn trên USB

USB Show là tiện ích giúp bạn khám phá file ẩn trong USB của mình. USB Show là giải pháp tuyệt vời khi USB của bạn bị nhiễm virus từ máy tính, công cụ này sẽ giúp bạn tìm và hiển thị toàn bộ file bị ẩn trên USB 1 cách nhanh chóng.

Tính năng chính của USB Show
– Khôi phục dữ liệu ẩn trong USB.
– Hoạt động tốt trên các thiết bị USB, ổ đĩa Flash, ổ cứng máy tính.
– Hiển thị toàn bộ dữ liện bên trong các thiết bị lưu trữ.
– Tốc độ làm việc nhanh chóng.
– Sao lưu dữ liệu.
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link FShare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.