Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, September 10, 2018

Download Runtime GetDataBack Simple 3.10 Full +Portable

Download  Runtime GetDataBack Simple 3.10 Full +Portable

GetDataBack Simple là một giải pháp khôi phục dữ liệu hoàn toàn được thiết kế lại và viết lại các file hệ thống Windows. Các nhà phát triển của chúng tôi đã kết hợp thập kỷ kinh nghiệm phục hồi dữ liệu với các công nghệ mới nhất. Giao diện rõ ràng của

Tính năng của GetDataBack Simple
– Phục hồi dữ liệu của tất cả ổ đĩa của bạn
– Khôi phục lại tên tập tin và cấu trúc thư mục
– Thiết kế chỉ đọc an toàn
– Một vài nhấn chuột đơn giản nhất
– Hoạt động nhanh như chớp
– Hỗ trợ tất cả các ổ đĩa cứng , SSD , thẻ flash, USB
– Chạy chương trình GetDataBack từ Runtime Live CD hoặc BartPE Boot CD-ROM


Download

                                                             Link bản cài đặt + Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portabe
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.