Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, September 21, 2018

Download PhotoScape 3.7 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Download PhotoScape 3.7 – Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Các tính năng chính của PhotoScape
– Viewer: Xem hình ảnh trong thư mục, tạo slideshow.
– Editor: Thay đổi kích thước, độ sáng, màu sắc, cân bằng trắng, độ sáng nền, khung hình, bóng, chèn chữ, thêm văn bản, vẽ hình ảnh, cắt, bộ lọc, loại bỏ mắt đỏ,…
– Batch editor: Chỉnh sửa nhiều ảnh hàng loạt.
– Page: Kết hợp nhiều hình ảnh trên các khung trang để tạo thành một ảnh duy nhất.
– Combine: Kết hợp nhiều hình ảnh theo chiều dọc và ngang thành một ảnh duy nhất.
– Animated GIF: Sử dụng nhiều hình ảnh để tạo ra ảnh động GIF.
– Print: In ảnh chụp chân dung, hình ảnh hộ chiếu.
– Splitter: Cắt ảnh thành nhiều phần.
– Screen Capture: Chụp ảnh màn hình và lưu lại.
– Color Picker: Phóng to ảnh trên màn hình, tìm kiếm và chọn màu sắc.
– Rename: Thay đổi tên file ảnh trong chế độ hàng loạt.
– Raw Converter: Chuyển đổi RAW sang JPG.
– Paper Print: Hỗ trợ in ấn với nhiều loại in khác nhau.
– Face Search: Tìm khuôn mặt tương tự như ảnh trên internet


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.