Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, September 10, 2018

Download DiskGetor Data Recovery 4.0 Full Phần mềm khôi phục dữ liệu

Download  DiskGetor Data Recovery 4.0 Full Phần mềm khôi phục dữ liệu

Phần mềm DiskGetor Data Recovery khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, giúp người dùng phục hồi lại dữ liệu bị mất, bị xóa thậm chí bị format trong ổ cứng máy tính. Với DiskGetor Data Recovery, bạn có thể phục hồi lại đầy đủ các định dạng dữ liệu phổ biến hiện nay trên các ổ cứng bị hỏng, bị format và trên tất cả các định dạng ổ cứng

Một số tính năng chính của DiskGetor Data Recovery
– Khôi phục dữ liệu mạnh mẽ.
– Hỗ trợ phục hồi dữ liệu ở tất cả các định dạng phân vùng ổ cứng.
– Phục hồi các file văn bản của Office2007.
– Tính năng phân tích tập tin dữ liệu.
– Giao diện trực quan và dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng người dùng.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.