Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, September 21, 2018

Download Ashampoo Photo Recovery 1.0.5 Full – Khôi phục dữ liệu, ảnh, video

Download Ashampoo Photo Recovery 1.0.5 Full – Khôi phục dữ liệu, ảnh, video

Ashampoo Photo Recovery có khả năng khôi phục lại các hình ảnh bị mất trên máy tính của bạn chỉ bằng một vài thao tác đơn giản nhờ sử dụng những thuật toán tìm kiếm hiện đại. Phần mềm hỗ trợ lấy lại các hình ảnh bị mất do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho phép khôi phục nhiều định dạng ảnh, sử dụng nhiều tiêu chí tìm kiếm khác nhau đồng thời trả về nguyên hình ảnh ban đầu với chất lượng ảnh không thay đổi.

Các tính năng chính của Ashampoo Photo Recovery
– Khôi phục ảnh bị mất, bị xóa trên máy tính
– Lấy lại ảnh bị mất do định dạng đĩa, do tập tin bị hỏng
– Hỗ trợ các thuật toán tìm kiếm thông minh
– Khôi phục ảnh bị mất ở nhiều định dạng
– Khôi phục ảnh dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau


Download

                                                             Link bản cài đặt + Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.