Hot

Tìm kiếm Blog này

Friday, September 21, 2018

Download ACDSee Video Studio 3.0.0.219 Full – Chỉnh sửa video

Download ACDSee Video Studio 3.0.0.219 Full – Chỉnh sửa video

ACDSee Video Studio là ứng dụng hữu hiệu giúp người dùng chỉnh sửa video và ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình rất hiệu quả và dễ dàng. Với nó, họ có thể tạo, thích ứng và sắp xếp lại các bản ghi video và audio, thêm phụ đề và hiệu ứng chuyển tiếp. Sau đó, chia sẻ tác phẩm của mình lên YouTube, Facebook và Twitter.

Các tính năng đáng chú ý
– Thoải mái chỉnh sửa video
– Chèn phụ đề cho video
– Thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho video
– Ghi lại hoạt động màn hình
– Xem trước tác phẩm của bạn
– Chèn watermark để bảo vệ bản quyền tác phẩm
– Thêm giọng nói của bạn để kể lại câu chuyện trong video
– Tùy chỉnh các tùy chọn đầu ra
– Tạo và chia sẻ video với mọi người


Download

                                                             Link bản cài đặt + Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link Cr@ck
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.