Hot

Tìm kiếm Blog này

Monday, August 6, 2018

Proshow Gold 9.0 Full Download | Xóa dòng chữ vàng

Proshow Gold 9.0 Full Download | Xóa dòng chữ vàng

Download
                                             1. File cài đặt
                                                            Link Drive
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            Link Fshare
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2

                                             File Cr@ck

                                                            Link Drive
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            Link Fshare
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2

Hướng Dẫn Crack:
1. Sau khi cài đặt xong Copy toàn bộ file trong thư mục Activate (trong mục Kích hoạt) sau đó Paste vào thư mục cài đặt của Proshow nếu có thông báo hiện nên chọn Replace để thay thế file trong đó
2. Chạy file Registration để tiến hành đăng ký với tên I Love You

Đường dẫn vào thư mục cài đặt của Proshow:

+, Với Windows 64Bit: C:\Program Files(86)\Photodex\ProShow Gold
+, Với Windows 32Bit: C:\Program Files\Photodex\ProShow Gold
===============================================
Xem video hướng dẫn Cr@ck

Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn sử dụng Proshow bên dưới:
Hướng dẫn làm video từ ảnh bằng Proshow Producer 
Hướng dẫn xóa dòng chữ màu vàng trên Proshow
Hướng dẫn sửa lỗi gõ Tiếng Việt có dấu trên proshow
Hướng dẫn tắt tiếng video khi chèn vào Proshow
Hướng dẫn add thêm Style cho Proshow
Hướng dẫn ad thêm Transition hiệu ứng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Transition hiệu ướng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Style cho Proshow

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.