Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, August 21, 2018

Download Nitro Pro 12 [X86/X64] + Portable | Ứng Dụng Chỉnh Sửa PDF Chuyên Nghiệp

Download Nitro Pro 12 [X86/X64] + Portable | Ứng Dụng Chỉnh Sửa PDF Chuyên Nghiệp

Nitro Pro 12 cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo, chuyển đổi, chỉnh sửa, ký và chia sẻ các tệp PDF chuẩn. Nó đơn giản, đơn giản và trực quan để sử dụng – vì vậy bạn có thể làm việc hiệu quả hơn theo cách của bạn. Với Nitro Pro, bạn có thể chia sẻ tệp của mình với người khác, bất kể họ đang sử dụng nền tảng hoặc thiết bị nào và Nitro Pro 12 dễ dàng chuyển đổi như thế nào. Chuyển đổi một hoặc nhiều tệp thành PDF chỉ với một hoặc hai cú nhấp chuột. Tái sử dụng và sử dụng lại nội dung dựa trên PDF với độ chính xác cao hơn. Với công nghệ chuyển đổi hàng đầu của Nitro Pro và các công cụ trích xuất, bạn có thể dễ dàng sử dụng lại văn bản và hình ảnh từ báo cáo, bản trình bày và nhiều thứ khác để sử dụng lại trong bất kỳ ứng dụng nào khác. Chia sẻ tệp với sự an tâm, biết rằng hầu hết mọi người trên hầu hết mọi máy đều có thể mở, xem và xem lại – mọi lúc.
Chỉnh sửa trực tiếp các tệp PDF của bạn dễ dàng hơn. Chỉ cần nhấp và chỉnh sửa. Nitro Pro 12 cho phép bạn chỉnh sửa toàn bộ đoạn văn một cách dễ dàng, tự động chỉnh sửa văn bản khi bạn nhập – như bạn sẽ làm trong trình xử lý văn bản.


Download

                                                             Link bản cài đặt
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             32bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             64bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

                                                             Link bản Portable 11.0.8.470
                                                             Pass xả nén: 123
                                                             32bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             64bit
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.