Hot

Tìm kiếm Blog này

Wednesday, August 15, 2018

Download MathType 7.1.2 Full

Download MathType 7.1.2 Full

MathType là phần mềm hỗ trợ soạn công thức, tạo ký hiệu toán học. Math-Type chứa hàng trăm biểu tượng và mẫu toán học và kỹ thuật, không có sẵn trong bất kỳ trình soạn thảo nào khác.

Các tính năng chính của MathType:
– Cung cấp nhiều ký hiệu toán học và ký hiệu Euclid
– Hiện thị các ký hiệu trên thanh công cụ
– Gõ công thức bằng ngôn ngữ soạn thảo Tex hoặc LaTeX
– Chỉnh sửa font chữ, màu sắc…của các công thức
– Thao tác Copy/Pase
– Hỗ trợ phím tắt
– Lưu các công thức hay sử dụng

Phiên bản Office được hỗ trợ:
– Office 2016 và Office 365: MathType hoàn toàn tương thích với Office 2016 và Office 365.
– Office 2013, 2010, 2007, 2003 và XP: Math-Type hoàn toàn tương thích.
– Office 32bit và 64-bit: MathType tương thích với cả phiên bản Office 32bit và 64 bit.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.