Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, August 21, 2018

Download AIO Boot 0.9.8.15 Phần Mềm Khởi Động Tất Cả Trong Một | Multiboot USB

Download AIO Boot 0.9.8.15 Phần Mềm Khởi Động Tất Cả Trong Một | Multiboot USB

AIO Boot là công cụ tạo một ổ khởi động cho USB hay ổ cứng với Grub2 hay Clover, tích hợp nhiều bộ chương trình hỗ trợ. AIO Boot thực hiện quá trình này khá đơn giản và nhanh chóng trên giao diện người dùng trực quan.


Download

                                                             Pass xả nén: 123
                                                             Link Drive
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2
                                                             Link Fshare
                                                             Link Tải 1          Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.