Hot

Tìm kiếm Blog này

Saturday, June 23, 2018

Sửa lỗi gõ Tiếng Việt có dấu trên Proshow Producer

Để gõ được Tiếng Việt có dấu trênProshow producer thì yêu cầu máy tính của bản phải được cài thêm bộ Font chữ VNI và phần mềm hỗ trợ gõ Tiếng Việt như UniKey hoặc VietKey
Download
                                                            1. Bộ Font chữ VNI
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            2. Phần mềm UniKey
                                                            Dành cho Windows 7, 8, 10
                                                            32Bit
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            64Bit
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            Dành cho Windows XP
                                                            32Bit
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            64Bit
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
                                                            3. Phần mềm VietKey
                                                            Link Tải 1          Link Tải 2
Xem hướng dẫn chi tiết
Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn sử dụng Proshow bên dưới:
Hướng dẫn làm video từ ảnh bằng Proshow Producer
Hướng dẫn xóa dòng chữ màu vàng trên Proshow
Hướng dẫn sửa lỗi gõ Tiếng Việt có dấu trên proshow
Hướng dẫn tắt tiếng video khi chèn vào Proshow
Hướng dẫn add thêm Style cho Proshow
Hướng dẫn ad thêm Transition hiệu ứng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Transition hiệu ướng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Style cho Proshow

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.