Hot

Tìm kiếm Blog này

Saturday, June 23, 2018

Cách tắt tiếng video khi chèn vào Proshow Producer

Khi chèn một video có tiếng vào Proshow Producer thì bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh âm thanh tăng hoặc giảm hoặc tắt hẳn âm thanh của video đó đi, nếu muốn bạn có thể chèm âm thanh mới cho video


Xem hướng dẫn chi tiết
Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn sử dụng Proshow bên dưới:
Hướng dẫn làm video từ ảnh bằng Proshow Producer
Hướng dẫn xóa dòng chữ màu vàng trên Proshow
Hướng dẫn sửa lỗi gõ Tiếng Việt có dấu trên proshow
Hướng dẫn add thêm Style cho Proshow
Hướng dẫn ad thêm Transition hiệu ứng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Transition hiệu ướng chuyển cảnh cho Proshow
Download thêm Style cho Proshow

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.